FORT APOSTA DE L’AUTOMOCIÓ PEL TRANSPORT MARÍTIM, FERROVIARI I DE CARRETERA: 5,4 MILIONS DE VEHICLES DESPLAÇATS A 2018

,

ELS PORTS ESPANYOLS van transportar un 0,5% MÉS DE VEHICLES NOUS EN 2018 ARRIBA ALS 3,3 MILIONS.

L’última edició de l’informe sectorial sobre “Valoració de la Logística Marítim-Portuària” elaborat per ANFAC mostra el pes específic que segueix tenint els ports espanyols per al comerç de vehicles. S’han desplaçat més de 3,28 milions d’automòbils, un 0,5% més.

Aquest lleuger creixement es basa en el creixement de les matriculacions de turismes i tot terrenys a Espanya en 2018 (un 7%), que ha permès superar 1,22 milions d’importacions de vehicles nous, un 3,8% més que l’any anterior . En contraposició, l’exportació de vehicles mostra una lleugera caiguda del 1,4%, que és un reflex de la reducció en un 1% de la producció de vehicles a les fàbriques espanyoles.
L’informe elaborat per ANFAC se centra a analitzar els vuit ports de rellevància per a la importació i exportació de vehicles, que sumen el 88,7% dels automòbils transportats amb més de 2,91 milions d’unitats. Per a això, en l’informe s’ha recollit l’avaluació que fan les empreses associades a ANFAC sobre els serveis logístics dels ports de Barcelona, ​​Màlaga, Passatges, Sagunt, Santander, Tarragona, València i Vigo.
El Port de Santander manté la primera posició en el rànquing de valoració per a 2018, aquesta vegada en solitari, amb una puntuació de 4,3 sobre 5 ja que ha augmentat aquesta valoració respecte a l’any anterior. Els ports de Sagunt i Màlaga, en segona posició, empaten en puntuació encara que aquest últim millora respecte de l’any passat.
L’informe evidencia la valoració positiva que obtenen els ports. Quatre ports milloren la seva puntuació respecte de l’anterior informe i dues la mantenen. No obstant això, és destacable el fet que la puntuació mitjana dels vuit ports és menor que la de l’any passat (4,0 vs 4,1 el 2018).
L’agilitat en la gestió dels tràmits duaners recupera la màxima puntuació obtinguda en qualsevol indicador de l’estudi i empata amb l’accessibilitat per carretera. Les valoracions més baixes estan lligades directament amb el tracte dels vehicles durant la seva manipulació, el que evidencia la necessitat, segons els responsables de l’estudi, de “continuar avançant en la formació del personal i en adaptar les capacitats dels ports als creixents volums de vehicles que s’operen “.
Els fabricants d’automòbils han assenyalat diferents àrees de millora, entre les quals destaca l’automatització de processos dins dels ports mitjançant la implantació de noves tecnologies, la necessària millora i potenciació de la connectivitat ferroviària i d’accessibilitat per a trens de major longitud o una major flexibilitat dels serveis. D’altra banda, la irrupció de noves tecnologies de motors alternatius i de zero emissions fa necessari que tant els ports com el seu personal estiguin preparats i formats per a la seva correcta manipulació.

 

El Port de Tarragona

 

▪ El Port de Tarragona ha experimentat una important millora en les seves valoracions, de fet, tots els KPIs contemplats milloren llevat 1. Així amb una valoració de 4,0 passa al 4t lloc en el rànquing, posició que comparteix amb València. Aquesta millora de la puntuació obtinguda posa en valor la capacitat del Port de Tarragona de fer front a majors volums i prestar un servei de qualitat. ▪ L’indicador que mostra una millor evolució és el d’accés ferroviari la puntuació creix 0,8 dècimes, fins a aconseguir una valoració satisfactòria de 4,1 sobre 5. ▪ Altres indicadors que mostren una evolució molt positiva són els de manipulació de vehicles, tant a les zones de dipòsit, com en la càrrega i descàrrega de vaixells. Tots dos han obtingut una valoració satisfactòria amb puntuacions de 4,3 i 4,1 respectivament. Els fabricants assenyalen la disminució del grau d’incidents en els vehicles com a conseqüència de la conducció. ▪ L’únic indicador que mostra un comportament negatiu seria el d’incidències sobre els vehicles per altres causes, degut segons s’indica en els qüestionaris, a un increment de la contaminació industrial. ▪ La proactivitat del Port i la seva relació amb el client també mostra un comportament positiu, millorant quatre dècimes.