LA INVERSIÓ, EL PRINCIPAL FACTOR PER AL DESPLEGAMENT MUNDIAL DEL VEHICLE ELÈCTRIC

Espanya destaca en el potencial de tornada, però encara ha de millorar en els altres paràmetres.

L’empresa de consultoria neerlandesa Arcadis, juntament amb el Consell Empresarial Mundial per al Desenvolupament Sostenible (WBCSD), ha publicat el seu “Global Charging Infrastructure Market Report” –informe del mercat de la infraestructura de càrrega global–. La informació obtinguda mostra els cinc paràmetres en què cal invertir per assolir la transició al transport elèctric.

Aquest informe situa els Països Baixos, el Regne Unit i Califòrnia com les regions líders en aquest canvi cap a una mobilitat respectuosa amb el medi ambient. Les 21 regions avaluades per a aquest informe han estat: Països Baixos, Regne Unit, Alemanya, Noruega, França, Irlanda, Itàlia, Espanya, Turquia, Canadà, Califòrnia, Nova York, Xina, Hong Kong, Singapur, Austràlia, Tailàndia, Xile, Brasil, Mèxic i Argentina.

Simon Swan, director de Global New Mobility Solutions a Arcadis, destaca la importància de facilitar el canvi i accelerar el procés de transició cap al vehicle elèctric: “El mercat dels vehicles elèctrics avança ràpidament, amb nous centres de recàrrega i tecnologies disponibles tot el temps. Accelerar aquesta transició és fonamental per reduir les emissions i limitar limpacte del canvi climàtic. L’adopció generalitzada del vehicle elèctric és fonamental, i fins i tot als mercats més lents en el seu desenvolupament s’estan produint avenços”.

CINC PARÀMETRES PRINCIPALS
A l’hora d’atendre les dades en aquest informe, s’han centrat en cinc paràmetres principals on la inversió és necessària si es vol aconseguir una transformació del parc mòbil mundial. Aquests paràmetres són: lideratge i incentius governamentals, maduresa i preparació del mercat dels vehicles elèctrics, potencial de tornada, infraestructura de càrrega i facilitat per fer negocis.

Pel que fa al lideratge i als incentius governamentals, destaquen aquelles regions amb canvis polítics i normatives mediambientals més estrictes, on Hong Kong es troba situat al capdavant.

D’altra banda, un mercat madur es caracteritza per l’asequibilitat dels vehicles, la disponibilitat i la capacitat de producció. En aquest paràmetre Europa és al capdavant de la llista, especialment Noruega i els Països Baixos. Mentre que països com Argentina, Xile i Mèxic, es troben al marge de millora.

A l’hora d’atendre el potencial de retorn, es busca un equilibri entre un excés d’infraestructura i una utilització baixa, i una infraestructura infrautilitzada davant d’una utilització massa alta. En aquest paràmetre, la Xina és la regió més forta, seguida d’Europa, especialment Espanya, Noruega i Països Baixos.

Pel que fa a la infraestructura de càrrega, la disponibilitat i accessibilitat dels punts de recàrrega, els Països Baixos estan al capdavant, però Nova York i Califòrnia també mostren xifres positives. Tot i això, Nova York encara està en fase de millora en aquest aspecte.

Finalment, pel que fa a la facilitat per fer negocis, els Països Baixos, els EUA i Singapur són els països que hi destaquen.

INSTANTÀNIA EN EL TEMPS
A la llum de la informació obtinguda, Simon Swan va descriure l’informe com “una instantània en el temps, i les regions milloraran a mesura que adoptin nous incentius governamentals, augmentin la infraestructura de recàrrega o maduri el mercat del VE. Amb un lideratge clar i les polítiques adequades, els vehicles elèctrics poden tenir un paper crucial en la lluita contra la crisi climàtica”.

“El Global Charging Infrastructure Market Report és una ampliació del Global EV Catalyst Index 2021 d’Arcadis. L’informe actualitzat presenta regions addicionals, com Noruega, Turquia, Hong Kong i Amèrica del Sud, i mètriques ampliades, amb la inclusió de les categories “facilitat per fer negocis” i “potencial de rendibilitat””, assenyalava el director.