LA PRODUCCIÓ DE VEHICLES ES RECUPERA EN ABRIL I AUGMENTA UN 20,3%

Durant el primer quadrimestre de l’any, la fabricació de vehicles arriba a les 863.731 unitats, un 3,8% més que el mateix mes del 2023. A l’abril s’han exportat un total de 181.996 unitats, un 12,9% més que al mateix període de lexercici passat. La producció de vehicles electrificats creix el quart mes, però continua sent un 9,6% inferior a l’acumulat de l’any respecte al 2023.

La producció de vehicles tanca abril en positiu, amb un total de 208.906 unitats, cosa que representa un creixement del 20,3% respecte al mateix mes de l’any anterior. El mes d’abril ha recuperat el ritme a l’alça de la producció compensant la caiguda notable registrada al març a causa de l’efecte de la Setmana Santa i dels problemes d’aprovisionament.
Durant els quatre primers mesos de l’any, l’acumulat anual registra un increment del 3,8%, amb 863.731 unitats produïdes, xifra encara un 12% menor que el 2019, any previ a la pandèmia.

Per tipus de vehicle, la fabricació de turismes va ser de 179.626 unitats durant el mes d’abril, un 34,4% notable més que a l’abril de l’exercici anterior. Per part seva, la producció de vehicles comercials i industrials ha experimentat un descens del 26,9% a l’abril respecte al 2023, amb un total de 29.280 unitats.

EXPORTACIONS

Pel que fa a les exportacions, durant el mes d’abril s’han enviat fora de les nostres fronteres un total de 181.996 unitats, un 12,9% més que en el mateix període del 2023. L’acumulat anual indica que durant el primer quadrimestre de l’any la exportació va registrar un lleuger increment d?un 1,4%, amb 761.984 unitats.

Pel que fa a les destinacions a Europa, durant el mes d’abril van representar el 92,4% dels enviaments de vehicles, fet que suposa un increment de 3,7 punts percentuals en comparació amb l’abril del 2023. Així mateix, el volum d’unitats lliurades a les destinacions europees va augmentar un 17,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Al TOP 5 de destins, França continua ocupant la primera posició, seguida d’Alemanya i Turquia, que avança el Regne Unit i es converteix en la tercera destinació d’exportació al mes d’abril. Destaca el gran augment de França (+70,6%) i Polònia (+68,8%). La caiguda més notòria és la de Portugal (-20,8%) i, en menor mesura, les dels Països Baixos (-12,7%) i Itàlia (-6,6%).

PRODUCCIÓ PER FONTS D’ENERGIA

Durant el mes d’abril, la producció de vehicles de zero i baixes emissions (vehicles elèctrics, híbrids endollables, híbrids convencionals, gas natural i GLP) va augmentar un 70,8% respecte al mateix període del 2023, amb un total de 54.680 unitats , fet que suposa el 26,2% de la quota de producció d’abril.

Respecte a la quota de fabricació de vehicles electrificats, aquest mes va assolir el 14,4% de la producció total, 1,6 punts percentuals més respecte al mateix mes del 2023. A l’abril s’han fabricat un total de 30.137 vehicles electrificats. que representa un gran augment del 35,1% respecte a l’abril del 2023. D’aquests, 29.744 unitats es corresponen amb turismes electrificats (elèctrics purs BEV i híbrids endollables PHEV), que experimenten un gran augment del 79,2% respecte al mateix mes de lexercici anterior.

En l’acumulat anual, els vehicles electrificats representen l’11,4% del total de la producció, amb 98.212 unitats, cosa que representa una disminució del 9,6% respecte al 2023. Des de començament d’any, s’han produït a prop de 10.400 unitats electrificades menys que el 2023.

“La recuperació de la producció a l’abril després de la forta caiguda a l’anterior mes és una dada positiva, però s’explica fonamentalment per l’efecte estacional de la Setmana Santa. En tot cas, no ens hem de conformar ni relaxar. Tot i la bona dada d’aquest mes, estem lluny de la producció de prepandèmia. I, sobretot, és rellevant que durant l’acumulat de l’any la producció d’electrificats registra una caiguda propera al 10%, cosa que és una mala notícia. El ritme és insuficient si volem complir els objectius establerts pel govern espanyol i la Unió Europea. I és que no serveix de res que es fabriquin vehicles si la demanda de compra no és suficient, i en vehicles electrificats el pes de la demanda interna és encara baix. Necessitem un esforç més gran de les administracions que acompanyi el dels fabricants i faciliti als consumidors optar per les noves tecnologies. Això inclou prioritzar la millora d’infraestructures de recàrrega, simplificar i pagar de manera directa les ajudes a la demanda, millorar els incentius fiscals i donar suport a campanyes de conscienciació perquè els consumidors optin per vehicles més sostenibles. El sector desenvolupa, innova, inverteix i llança productes; només cal tenir en compte que el 2023 vam produir a Espanya 323.255 vehicles electrificats i, quatre anys abans, el nombre va ser de només 17.157. Però aquest esforç necessita més com no és perquè la direcció no sigui la correcta, sinó perquè els objectius que s’han fixat són tan ambiciosos que exigeixen mesures de suport igual d’ambicioses. Si perdem la visió temporal del procés que ens hem autoimposat no aconseguirem ni una transició efectiva ni enfortir Espanya com a potència industrial de l’automòbil”, ha destacat José López-Tafall, director general d’ANFAC.