LA UE ADOPTA NOVES REGLES PER REDUIR UN 90% LES EMISSIONS DE VEHICLES PESATS PER A 2040

Aquests objectius afectaran camions pesants de més de 7,5 tones i autocars, responsables de més del 25% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del transport per carretera a la UE.

Els Vint-i-set han donat la seva aprovació formal aquest dilluns, 13 de maig, a l’acord polític aconseguit al gener entre les institucions comunitàries per reduir les emissions de CO2 dels vehicles pesants nous, culminant així el procés d’adopció definitiva de les noves normes de la Unió Europea. L’objectiu és reduir un 90% les emissions de camions i autobusos per al 2040.

La reforma estableix un camí clar, amb objectius intermedis de reducció del 45% per al període 2030-2034 i del 65% per al 2035-2039, fins a assolir el 90% el 2040, prenent com a referència els nivells del 2019. Aquests objectius afectaran camions pesants de més de 7,5 tones ia autocars, vehicles responsables de més del 25% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del transport per carretera a la UE.

UNA MOBILITAT LLIURE D’EMISSIONS CONTAMINANTS
Tot i això, s’atorgaran exempcions als petits fabricants i als vehicles utilitzats a la mineria, la silvicultura i l’agricultura, així com als destinats a les forces armades, serveis de bombers, protecció civil, ordre públic i atenció mèdica.

La revisió també estén l’àmbit del reglament a vehicles professionals com ara camions d’escombraries i formigoneres a partir del 2035. A més, la Comissió avaluarà la possibilitat d’incloure camions de menys de 5 tones en el futur.

Alhora, s’estableix un objectiu de zero emissions del 100% per als autobusos urbans, amb un objectiu intermedi del 90% per al 2030. Tot i això, els autobusos interurbans estaran exempts d’aquest objectiu i s’inclouran en els objectius generals per a autocars.

L’eficàcia i l’impacte del reglament modificat seran revisats per la Comissió Europea el 2027, moment en què Brussel·les avaluarà el paper d’un factor de correcció de carboni (CCF) en la transició cap a una mobilitat sense emissions al sector de vehicles pesants. Un cop signat per les institucions, el reglament es publicarà al Diari Oficial de la UE (DOUE) i entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació.