MICHELIN PLANTEJA ELS REPTES DEL PNEUMÀTIC 100% SOSTENIBLE

El Grup Michelin afronta els propers anys el repte de desenvolupar i fabricar pneumàtics 100% sostenibles. Per això, Michelin recorre a la seva capacitat d’innovar i desenvolupar noves tecnologies, a més d’actuar en cada etapa del cicle de vida del pneumàtic.

Michelin ha exposat els reptes associats als pneumàtics 100% sostenibles al centre mundial de Recerca i Desenvolupament del Grup a Clermont-Ferrand:

Disseny: pneumàtics fabricats amb un 40% de materials reciclats o d’origen natural per al 2030, i un 100% per al 2050.
Fabricació: plantes de producció amb balanç neutre d’emissions de CO2 per al 2050.
Logística: reduir el transport, dur-lo a terme de manera més eficient i desenvolupar modes de transport alternatius.
Utilització: baixa resistència al rodament, prestacions duradores, reducció de les partícules de desgast i pneumàtics connectats.
Fi de vida i reciclatge: convertir els residus actuals en recursos de futur no només per als pneumàtics. Michelin i Bridgestone conviden junts a la reestructuració del sector.
Ja des de la fase de disseny, els pneumàtics incorporen cada cop més materials d’origen natural o reciclats (cautxú, resines, plàstics, etc). Els enginyers de Michelin participen en nombrosos projectes de recerca en col·laboració amb start-ups, laboratoris i universitats. Per al 2030, Michelin incorporarà als seus pneumàtics una mitjana del 40% de materials sostenibles, taxa que arribarà al 100% el 2050.

Durant el procés de fabricació dels pneumàtics, Michelin es compromet a reduir la petjada mediambiental de totes les fàbriques en termes de consum de dissolvents i energia, generació de residus, emissions de CO2 i utilització d’aigua. El Grup ja ha reduït aquest impacte en un 50% des del 2005, i per a l’any 2050 Michelin es proposa com a objectiu assolir:

-Balanç neutre d’emissions de CO2 a tots els centres productius de Michelin -Impacte zero en la disponibilitat d’aigua per a les comunitats on opera el Grup -Eliminació total dels dissolvents utilitzats en la fabricació de pneumàtics.

Pel que fa a la logística, el Grup es compromet a transportar menys, millor i de manera diferent. Michelin pretén reduir les emissions de CO2 derivades de la logística en un 15% per al 2030 en comparació del 2018. També està desenvolupant gradualment mitjans de transport alternatius, com ara vehicles elèctrics de bateria i hidrogen, així com vaixells mercants amb propulsió a vela. Per exemple, el Grup ha anunciat una primera associació amb Neoline, un armador que opera aquest tipus de vaixells per al transport sense emissions de carboni a la ruta Halifax-Saint Nazaire.

Durant la fase d’utilització, que representa entre el 75 i el 90% de l’impacte mediambiental del pneumàtic, Michelin actua sobre una sèrie de premisses:

-El Grup, que fa molt de temps que treballa per reduir la resistència al rodament dels pneumàtics, inverteix i innova constantment per fabricar pneumàtics que afavoreixin l’estalvi de carburant i proporcionin una autonomia cada vegada més gran als vehicles elèctrics. Michelin ha reduït dràsticament la resistència al rodament dels seus pneumàtics, millorant les seves prestacions entre un 1% i un 2% cada any durant els darrers 30 anys.

-Les prestacions duradores formen part de l’ADN dels pneumàtics Michelin, cosa que permet oferir pneumàtics més segurs fins a l’últim quilòmetre. El Grup està progressant constantment en aquest àmbit. Si tots els pneumàtics s’utilitzessin fins al límit de desgast s’evitaria l’ús de 128 milions de pneumàtics anualment a Europa, fet que suposa un estalvi de 6,6 milions de tones de CO2 a l’any.

-Michelin també fa molts anys que treballa per reduir les partícules de desgast dels pneumàtics. Michelin es compromet a continuar reduint les emissions globals de partícules de les noves gammes més enllà del 5% ja assolit el 2015. El Grup col·labora en la definició del mètode d’assaig en el marc de l’aplicació de la normativa europea sobre l’abrasió dels pneumàtics.

-Les tecnologies digitals i el desenvolupament de pneumàtics connectats permeten optimitzar l’ús dels pneumàtics per part dels particulars i els professionals, reduint així el seu impacte al medi ambient (velocitat, consum de carburant, control de la pressió i la temperatura dels pneumàtics, xips RFID per fer el seguiment del pneumàtic al llarg de la seva vida, etc.).

Al final de la vida útil, els pneumàtics són un gran problema a nivell mundial. L’objectiu de Michelin és transformar-los en matèries primeres que tornaran a introduir-se en el procés de producció de pneumàtics nous i altres productes. Cada any es rebutgen 1.600 milions de pneumàtics (dades Michelin), cosa que equival a 26 milions de tones. Sobre aquest important assumpte, Michelin i Bridgestone van llançar conju

ment una crida a lacció el passat dia 22 de novembre de 2021 per desenvolupar lecosistema de reciclatge dels pneumàtics al final de la seva vida útil i promoure leconomia circular en la indústria del cautxú. L’objectiu dels dos líders del pneumàtic mundial és facilitar i augmentar la utilització de negre de fum procedent dels pneumàtics reciclats.

“La urgència de la situació climàtica ens obliga a actuar, i la COP 26 ens ho acaba de recordar. Igual que tots els actors de la mobilitat, Michelin té el deure d’actuar per fer front als reptes mediambientals a què ens enfrontem. Com que estan en contacte directe amb les aspiracions dels clients i la societat, les empreses han de ser part de la solució. Els pneumàtics 100% sostenibles representen un gran repte per a tots els equips del Grup. Un repte que ens impulsa a desenvolupar noves tecnologies disruptives ia canviar els nostres mètodes de funcionament als ecosistemes. És una perfecta il·lustració de la raó de ser de Michelin, que innova constantment per fer que la mobilitat sigui més segura, més accessible, més eficient i més respectuosa amb el medi ambient”, declara Florent Menegaux, president del Grup Michelin.

Els pneumàtics són l’activitat principal de Michelin i un motor de creixement important en l’estratègia «Tot Sostenible» del Grup: continuaran representant més del 70% de l’activitat total de Michelin d’aquí al 2030, amb una facturació total que haurà augmentat considerablement.