NO ÉS IA TOT EL QUE ARRELUIX

Segons un estudi de Google, el 60% dels compradors es van posar en contacte amb un concessionari després de veure un vídeo relacionat amb un vehicle del seu interès.

Fa aproximadament un any la pregunta era: “Qui tem la IA?”. En aquell moment, es començava a parlar amb èmfasi sobre les capacitats sorprenents de la intel·ligència artificial i com es podien posar al servei dels concessionaris d’automoció. Com sol passar en aquests casos, gairebé tots es van pujar al “carro de la IA” d’una manera o altra, però amb desenvolupaments molt diferents entre si: alguns es van limitar a aprofitar l’onada oferint solucions només aparentment innovadores, altres van contribuir a difondre el pànic, esbossant escenaris catastròfics en què les màquines farien obsolet a l’ésser humà, i d’altres, en canvi, van incorporar aquesta innovació tecnològica a la seva estratègia de desenvolupament, com a palanca de creació de valor, en lloc d’usar-lo només com una moda.

L’ENFOCAMENT GUANYADOR
No cal dir que aquest darrer enfocament és lúnic que realment funcionarà a llarg termini. No nego que hi hagi importants implicacions ètiques relacionades amb la difusió de la IA, que és important considerar amb esperit crític: em refereixo especialment al tema de l’autenticitat dels continguts (com el ‘deepfake’, és a dir, la creació d’imatges que involucren personatges famosos falsificats digitalment), que a més està estretament relacionat amb el de la propietat intel·lectual. Això, però, no ha de representar un obstacle per reconèixer les enormes possibilitats que la intel·ligència artificial pot i ha de concretar en el seu paper de “superpoder”, donant suport a la intel·ligència humana. Després de tot, no és la primera vegada (ni serà l’última) que ens enfrontem a previsions més o menys apocalíptiques: ‘els vehicles autònoms conqueriran els nostres carrers’, ‘Uber representarà el futur de la mobilitat’, ‘ja no hi haurà més cotxes en propietat’ – sobre el paper, són innovacions destinades a trastocar els nostres costums, però a la pràctica, són menys disruptives del que es pensava inicialment.

DEL FÍSIC AL DIGITAL
Si pensem en el procés de compra d’un cotxe, una de les complexitats més grans per als actors del sector és, sens dubte, reproduir digitalment l’experiència de la visita al concessionari. L’ús de vídeos a la web, la sala d’exposició digital, permet crear un punt de contacte entre tots dos mons: una investigació de Google va revelar que el 60% dels compradors es van posar en contacte amb un concessionari després de veure un vídeo relacionat amb un vehicle del vostre interès. En aquest cas, la IA ha de permetre una producció eficient d’actius per poder valoritzar tot el parc de vehicles sense comprometre la qualitat o l’ús de recursos. No és casualitat que aquest sigui el primer desafiament que hem abordat als Tech Labs de MotorK, el nostre centre d’innovació dedicat a la implementació de solucions d’intel·ligència artificial per millorar l’experiència del client d’automoció: desenvolupar una eina perfectament integrada al programari de gestió d´estoc que permeti generar en pocs clics un vídeo de presentació d´un vehicle a partir de la fitxa de vehicle i la galeria de fotos. No és només un embelliment del lloc web o dels nostres anuncis, sinó una veritable palanca de generació de leads, que contribueix a augmentar la taxa de conversió mitjana en gairebé dos punts percentuals.

ESTAR SEMPRE PRESENT
La segona nota discordant està probablement relacionada amb la disponibilitat del concessionari, que per a l’usuari en línia hauria de ser de 24 hores al dia; naturalment, és un objectiu inassolible per a un concessionari amb un enfocament tradicional, però es pot apropar amb lajuda de la tecnologia. Altres vegades hem abordat el tema del seguiment de leads: quant impacta la velocitat de resposta al primer contacte en la probabilitat general de convertir un lead en un client? Molt si considerem que un seguiment dels leads dins dels primers dos minuts té èxit en el 70% dels casos, mentre que aquest percentatge gairebé es redueix a la meitat si passen més de 10 minuts. Una intel·ligència artificial que faci el “treball brut” per nosaltres, fent una primera qualificació bàsica dels leads i distribuint els contactes entrants al primer agent disponible (o programant un recordatori si no hi ha ningú disponible o quan estem fora de l’horari comercial), pot automatitzar una etapa del customer journey en què la interacció humana encara no es veu com un factor clau. De fet, sabem que 7 de cada 10 usuaris estan disposats a interactuar amb un bot per resoldre problemes simples: si l’automatització s’utilitza per mantenir l’atenció del nostre client potencial, la IA es converteix en el nostre assistent perquè el venedor sigui a les millors condicions de poder marcar el gol.

ALIADA, NO ENEMIGA
Podria seguir amb més exemples, però el missatge principal, al cap ia la fi, és que la intel·ligència artificial pot i ha de ser una aliada per treballar de manera més fàcil i millor, comptant amb informació més completa i estructurada. No és un genet de l?Apocalipsi, ni una moda passatgera. Així ho expressa Marco Marlia, cofundador i CEO de MotorK.