Recomanacions perquè el canvi d’hora no afecti la conducció

La matinada de dissabte a diumenge els rellotges s’endarreriran una hora i això produirà diferents símptomes que afecten la conducció.

La matinada de dissabte a diumenge els rellotges s’endarreriran una hora. En els primers dies, el cicle d’hores de son es veu alterat i els conductors ho notaran especialment durant la tarda, ja que tornaran de la seva jornada laboral una hora més tard ia la nit. Per aquest motiu, en el trajecte de tornada a casa poden percebre aparició de símptomes com fatiga, son o falta de concentració.

Amb el canvi a aquest nou horari, els dies tenen menys hores de llum, i, per tant, els conductors han de circular més durant la nit. ALD Automotive, companyia de rènting i gestió de flotes recorda la importància de mantenir el vehicle en bon estat i, especialment, revisar el sistema d’enllumenat i netejar els vidres del vehicle correctament.

A més, ofereix una sèrie de recomanacions per millorar l’atenció a la carretera durant els moments de fatiga:

1. Baixar la calefacció del vehicle. És important mantenir una bona climatització dins de l’habitacle. Circular amb una temperatura elevada a l’interior dels nostres vehicles pot produir somnolència.

2. Reduir el consum de cafeïna. En moltes ocasions recorrem al cafè o el te per eliminar els símptomes de son. Abusar de la cafeïna pot alterar el nostre caràcter, tornar-nos més irascibles i alterar el nostre ànim durant la conducció.

3. Revisar els llums del vehicle. Cal revisar la posada a punt de l’enllumenat del nostre cotxe, així com recordar també el seu ús: els llums llargs es poden emprar en carreteres secundàries, canviant a enllumenat curt al avançar per evitar enlluernaments. A més, és molt important comprovar que l’enllumenat del nostre vehicle es troba col·locat a l’altura correcta. Durant les revisions de la ITV solen comprovar la col·locació del mateix. En cas de dubte és recomanable anar al taller. Circular amb la llum d’encreuament activada durant el capvespre facilitarà la visió del nostre vehicle per altres conductors.

4. Mantenir la distància de seguretat. Tant de dia com de nit és molt important mantenir la distància amb el vehicle que ens precedeix, però en augmentar la distància es redueix la percepció dels objectes. Deixar una distància major garanteix un augment de la nostra seguretat. Això implica també la necessitat de mantenir una velocitat moderada, d’acord amb les circumstàncies de la circulació.

5. Neteja de les llunes. Mantenir el parabrisa net evitarà espurnes durant la nostra conducció i millorarà la visibilitat.